Barangay Hymn

BARANGAY  LOTE  HYMN

Ang  Nayon  ng  Lote  sa  Pto.  Rivas
Taas  noo  sa'yo'y  humaharap
Sa  karangya'ay  dukha  kadakilaan  ay  salat
Ngunit  patuloy  sa pagsisikap.

Chorus
Barangay  Lote,  Barangay  Lote
Ito  ang  aming  barangay
Mapayapa  ,  maaasahan,
Barangay  Lote  ay  tularan.

Wagas  na  layunin  puso't  isipan
Kapayapaan  dito  ay  kamtan
Magkapit-bisig  'ta  at  ating  isigaw
Pagyabong  ng  Lote'y  abot  tanaw.

Ang  Lote'y  tulad  ng  bituin  sa  langit
Talang  kumikinang  at  marikit
Wari  ito'y  ginto  gabutil  na  binlid
Katangi-tangi  tapang  at  kisig.

Repeat  Chorus
Ikaw,  Ako,  tayong  lahat  magkasama
Magkabalikat  lagi  sa  tuwina
Dugo,  luha't  pawis  aming  ititigis
Handang-handa  kaming  magsumakit

Repeat  Chorus
IN  GOD  WE  TRUST  ,  ang  panuntunan.

Comments