Barangay Hymn

BARANGAY  LOTE  HYMN

 

Ang  Nayon  ng  Lote  sa  Pto.  Rivas

Taas  noo  sa ‘yo’y  humaharap

Sa  karangyaa’y  dukha,  kadakilaan  ay  salat

Ngunit  patuloy  sa  pagsisikap.

 

CHORUS

Barangay  Lote,  Barangay  Lote

Ito  ang  aming  Barangay

Mapayapa,  maaasahan, Barangay  Lote ay  tularan.

 

Wagas  na  layunin  puso’t  isipan

Kapayapaan  dito  ay  kamtan

Magkapit-bisig  ‘ta  at  ating  isigaw

Pagyabong  ng  Lote’y  abot  tanaw.

 

Ang  Lote’y  tulad  ng  bituin  sa  langit

Talang  kumikinang  at  marikit

Wari  ito’y  ginto  gabutil  na  binlid

  Katangi-taangi  tapang  at  kisig.

 

REPEAT  CHORUS

 

Ikaw,  Ako,  tayong  lahat  magkasama

Magkabalikat  lagi  sa  tuwina

Dugo,  luha’t  pawis  aming  ititigis

Handang-handa  kaming  magsumakit.

 

REPEAT  CHORUS

LAST  LINE  AFTER  CHORUS

 

IN  GOD  WE  TRUST  ,ang  panuntunan.

 

Comments