History of Pto Rivas Lote


  Paano naging Puerto Rivas ang isang barangay ng Balanga na dating tinaguriang Ibayong Malaki o Dagat?

             Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang tawag sa lugar na ito ay Ibayong Malaki dahil malaki ang nasasakupan nito.  Ibayong Munti naman ang taguri sa islang kaugnay nito na ngayon ay Tortugas dahil sa maliit na lugar ang sinasakop nito.  Sa pagitan ng Ibayong Malaki at Ibayong Munti ay isang ilog.

             Palasak ang tawag sa Ibayong Malaki ng mga taong naninirahan sa nayong ito.  Ngunit para sa mga taga-Balanga at mga karatig-pook higit na kilala ito sa tawag na Dagat dahil malapit ito sa ating likas na yaman – ang karagatan.  Ang karaniwang tawag sa mga naninirahan dito lalo na ng mga matatanda sa Balanga ay taga-Ragat, mula sa pinagkukunan ng kabuhayan – ang pangingisda sa Ragat.

             Nahati sa dalawang bahagi ang Ibayong Malaki o Dagat.  Ito ay ang ITAAS na ang sakop ay mula hangganan ng Talisay hanggang sa simbahan ng Katoliko Romano.  Ang ikalawang bahagi naman ay tinawag na IBABA, mula sa simbahang Katoliko Romano o pababa sa dalampasigan ng dagat.

             Isang paring Kastila sa katauhan ni Padre Benito Rivas ang nalipat mula sa Ibayong Munti o Pulo ng Tortugas at naatasang magpalaganap ng Kristiyanismo sa Ibayong Malaki o Dagat.  Ayon sa sali’t saling lahi ng matatanda na nakadaupang-palad ng paring nabanggit, si Padre Rivas ay mabait, maunawain at matulungin.  Dahil sa kanyang magandang kalooban, nakagiliwan at napamahal siya sa mga taga-Ragat.  Naging matagal din ang pamamalagi ng pari sa lugar na malapit sa simbahan ng Aglipay habang ginagawa ang simbahang Katoliko sa ilalim ng kanyang pangangasiwa.  Noong humina sya dala ng katandaan, si Padre Rivas ay nalipat sa Poblacion ng Balanga na kung saan sya inabot ng kamatayan.

             Gumawa ng hakbang ang Pamahalaang Kastila upang maging maliwanag ang sakop at magkaroon ng iisang pangalan ang tinatawag na Ibayong Malaki o Dagat.  Tinawag itong PUERTO RIVAS – ang salitang Puerto dahil ang nayon ay nasa bukana ng dagat at Rivas para sa alaala ni Padre Rivas na napamahal sa mga mamamayang naninirahan dito.  Kung lilimiin ang kahulugan, bukanang (Puerto) papuntang dagat na pinaglingkuran at kinalatan ng Kristiyanismo ni Padre Rivas.  Ito ay opisyal na pinaglingkuran at kinalatan ng Kristiyanismo ni Padre Rivas.  Ito ay opisyal na pinangalanang PUERTO RIVAS ng pamahalaang Kastila noong taong 1800.  Hanggang sa ngayon kilala ito sa PUERT RIVAS.  Ang barangay na matatagpuan sa silangang bahagi ng Lungsod ng Balanga
.
Comments